Alle anmeldelser er overført

Vi har nu afsluttet endnu en fase i migrering fra det gamle, til dette nye DMCN. Således er alle forhandler- og MC-anmeldelser nu - også - er overført.

Alle MC anmeldelser er overført.

De nyeste forhandler anmeldelser er overført.
For ikke at drukne i gamle forhandler anmeldelser, har redaktøren valgt kun at overføre anmeldelser der er op til 2 år gamle. Dette skyldes, at nogle forhandlere har skiftet ejer, og andre har ændret i bemanding, procedurer mv. Det er derfor ikke rimeligt at have mange år gamle forhandler anmeldelser stående.

 

Dette er Peter Hasselbalch sidste handlinger for DMCN, da han har valgt at trække sig som frivillig redaktør, efter 15 års tro DMCN tjeneste. Vi takker Peter for de mange års indsats, og ønsker ham god vind fremover.