FAQ: Bødestraffe

Politets beføjelser

Politiet er udøvende magt, ikke dømmende magt. Derfor kan politiet ikke tildelde straffe, f.eks. bøder. Man får således ikke en bøde af politiet, men en tilkendegivelse af, at man overtrådt loven, sammen med et giro-kort. Vælger man at betale, er det fordi man er enig med politiet i, at man har dummet sig.
Tidligere røg bødesager automatisk i retten, som man så fik en indkaldelse til. Men sådan er det ikke mere. I dag får man, sammen med bøden, en vejledning i hvad man skal gøre, hvis man ønsker sagen prøvet ved retten. 

I retten

Den betjent der har udstedt bøden møder formentlig op (også selv om han/hun har fri, er på ferie, eller lign.), og fremlægger sin version. Derefter får du lov at fremlægge din version. Der kan muligvis opstå argumentation frem og tilbage. Derefter tager dommeren stilling til, hvem af jer han/hun tror på.
Ved fartbøder, parkeringsbøder og andre sager, hvor det er ord mod ord, bliver mange sigtede "almindelige borgere" slemt skuffet. Retspraksis er nemlig, at en betjents ord vejer markant tungere end en anklagedet borgers. Den anklagede skal således have nogle usædvanligt gode argumenter og beviser, før retten tror på den anklagede, frem for betjenten.
Netop fordi det er så svært at vinde er retssag over politiet, siges det i folkemunde, at politiet uddeler bøder, altså at politiet kan uddele straffe.

Hvad man opnår ved at tage en bøde i retten
  • Alle retsmøderne er gratis. Du skal ikke betale retten for tidsforbrug, slitage af stole, betjentenes løn, eller andet. Det er gratis at få prøvet sin sag ved retten. Men skulle du på en eller anden måde få listet udgifter ind i billedet, skal du vide, at det er den tabende part, der skal betale dem.
  • Du får mulighed for at lufte din utilfredshed.
  • Den tid betjenten er inde i en retssal, kan han/hun ikke lave andet politiarbejde, f.eks. uddele flere fartbøder.
  • Man får noget for sine skatte- og bøde-penge.
  • Man bruger rettens tid, hvorved der går lidt længere tid, før andre sager kan komme til.


Om disse punkter er positive eller negative, afhænger af øjnene der ser.

Rets geografi og straf rabat

Politisager kommer for retten i den politikreds som sagen hører til i. Systemet er således ligeglad med om den tiltalte evt. skal rejse langt for at kunne møde op. Men ingen regler uden undtagelser, for hvis der er flere sager mod den tiltalte, samles disse ved en ret. Dette er i øvrigt godt for den tiltalte, hvis denne kendes skyldig. Der gives nemlig mængde rabat på straffen. Eksempelvis hvis den tiltalte har begået 5 indbrud, så gives der ikke 5 gange indbrudsstraf, men måske tre gange straf.

 

Forvandlingsstraf og betaling for fængselsophold

Når dommeren afsiger dommen, siger han/hun også, hvor mange dages afsoning i et arresthus bøden kan "forvandles" til, såfremt den anklagede ikke kan eller vil betale. Det er dommeren der bestemmer hvor mange dage det drejer sig om.
I de sager hvor den anklagede kendes skyldig, afsiges der altid en forvandlingsstraf. Hvis man efterfølgende ikke kan/vil betale bøden, møder politiet op på ens bopæl, hvor man bliver anholdt, og ført til et arresthus, hvor man skal afsone de dage der er angivet i forvandlingsstraffen.

Før du beslutter dig for et par "hyggedage" i et arresthus, skal du vide, at fængselsophold i Danmark ikke er gratis, man kan risikere at få en regning for opholdet. Jeg ved dog ikke hvor meget eller lidt der skal til, før man får en regning for opholdet.

Opdateret 20/1-2015

FAQ hjælp

Vi har brug for din hjælp til at forbedre denne FAQ. Det er heldigvis ganske enkelt. Du vælger et emne du synes her mangler, og meddeler os, hvad emnet skal omhandle, hvorefter du får adgang til at skrive et sådant emne.

Du kan kontakte os via kontakt formularen kontakt.

Login Form

RSS feeds

Forside

Anmeldelser

Forum

 

Enkeltside feeds kan tilgås via "RSS Feed" knappen øverst på siderne (er ved siden af bla. Facebook og Twitter knapperne)

Copyright information

Alt må frit refereres med angivelse af kilde.

Dybe links er en del af Internettets kultur, og derfor tilladt på DMCN. Mange andre sites tillader ikke dybe links, men vi gør.

Vi er ikke ansvarlige for brugerindsendte data såsom anmeldelser og forum indlæg.

Alle rettigheder reserveret.

Kontakt information

Som du også kan læse på siden "Om DMCN", styres DMCN af frivillige, benævnt redaktører. Hver redaktør har et eller flere ansvarsområder. Ønsker du at kontakte en af personerne bag DMCN, skal du derfor først vælge en af redaktørerne, og derefter kontakte ham.

Kontakt foregår udelukkende via kontakt formularen, som du finder i menuen her:
Om DMCN -> Kontakt en redaktør