FAQ: Parkeringsregler generelt

Parkeringsregler for motorcykler har i mange år været genstand for meget forvirring. Og det er der ikke noget at sige til! Der har således, på nyhedsgruppen, været beretninger om både politifolk og kørelærere, der ikke havde helt styr på parkeringsreglerne.
Jeg vil her forsøge både at gengive reglerne og praksis, med så simpelt et sprog som muligt. Ganske vidst er det juridiske sprog, som love og regler er skrevet med, mere præcist, men desværre også vanskeligt for mange "almindelige borgere" at forstå.


For at forstå hvorfor reglerne er som de er, og hvorfor de er forskellige i forskellige kommuner, er her en rækkefølge, der forklarer hvordan den ene bestemmelse "over-ruler" den anden.

Sådan er rækkefølgen
 1. Færdselsloven
 2. Lokale bestemmelser
 3. Færdselstavler
 4. PolitiLad os se nærmere på hvert af disse punkter:
Først og fremmest gælder færdselslovens bestemmelser (i hele landet). Her er et par uddrag fra den:
Man må gerne:

 • Parkere et køretøj (bil/MC) ved siden af en 2-hjulet MC der holder langs kantstenen (§29 stk 3), men ikke ved siden af en MC med sidevogn (3-hjulet MC).
 • Parkere en MC i en bil-båsDerimod er følgende nævnt som forbudt:

 • Standse eller parkere på fortov.Lokale bestemmelser
Desværre er der mulighed for at der i hver "Vejbestyrelse" (som det hedder i færdselslovens $92 stk. 1), dvs. politikreds, kommune eller tilsvarende, kan fastsættes lokale bestemmelser, som enten strammer eller slækker lovens ord. Hvorfor jeg bruger ordet "desværre"? Jo, disse bestemmelser står ikke på færdselstavler eller lign, hvorfor tilrejsendes eneste chance for at vide, om de overtræder reglerne, er at have sat sig ind i lokalområdets bestemmelser før afgang. Før man kan det, skal man således have sat sig ind i, både hvilken kommune og politikreds man parkerer i, da hver af dem kan have egne bestemmelser. Kun at følge kommunegrænser (hvilket ellers kan være svært nok), er således ikke tilstrækkeligt.
Ikke kun motorcyklister lider under dette, det gør bilister også. Et godt eksempel er, at en bil i Københavns kommune ikke må holde med de to hjul på fortovet, men gerne på Frederiksberg kommune.

Uanset hvilken kommune man vil parkere sin MC i, må man sætte sig ind i den pågældende kommunes regler. Se links samlingen, her er links til alle mulige kommuners lokale regler.

I København gælder følgende lokale bestemmelser, der over-ruler færdselsloven:

 • § 1 stk. 3: Motorcykler må ikke holde i p-bås til biler.
 • § 1 stk. 3: ØV'erter må parkere på MC P-pladser (ligesom de også må holde i cykelstativer, da de i lovens øjne er knallerter).
 • §2: Biler og MCere (der skelnes ikke) skal parkeres langs vejen (kantsten eller lign.), medmindre skiltning tillader andet (f.eks. en MC-parkerings bås.) Alle københavnere ved at der ikke er mange sådanne steder. Lykkes det at finde en kantsten man må parkere ved, tager man en parkeringsplads som en bil ellers kunne have benyttet, hvorved bilen må cirkle yderligere rundt for at finde en p-plads. Ikke just mijøvenligt.
 • §3: Biler og MCere (der skelnes ikke) må ikke parkere på fortov, hverken helt eller delvist.
 • §7 stk. e: En MC skal ikke betale p-afgift.


  Nu ved du således, at en MC kun må parkeres langs kantstenen, når dette ellers er tilladt iht. skiltning mv., samt i MC-parkeringsbåse. Parkering på fortovet er således ulovligt.
  Og nu kommer det mest paradoksale:
  Principielt set burde både politi og kommunale p-vagter i Kbh. følge summen af færdselsloven og de lokale bestemmelser, når de udsteder p-bød... øh afgifter. Men det gør de ikke. Politiet følger reglerne (summen af loven og de lokale bestemmelser), hvorimod de kommunale p-vagter har fået besked på, at se gennem fingrene med juraen, hvis en MCen holder på fortovet på en sådan måde, at den ikke er til gene for andre. Dette er således et subjektivt skøn, som hver enkelt p-vagt foretager.
  Politiet derimod følger parkeringsbestemmelserne, og skriver bøder til de MCere der er parkeret på fortovet, uanset om de holder til gene eller ej. Det har der været eksempler på.

  Desværre er der mange der tror, at når man ikke får en bøde for en handling man begår dagligt (parkering på fortov, hastighedsovertrædelser mv.), så er handlingen lovlig. Sådan er det ikke. Man har blot overtrådt loven mange gange, men været heldig nok til ikke at blive straffet.

  Praksis i Kbh. er dermed således: P-vagterne skriver kun bøder til MCere der er parkeret på fortovet, hvis de ikke kan lide di... øh hvis de "vurderer" at din MC holder på en sådan måde, at den er til gene. Politiet derimod skriver p-bøder til alle MCere der holder på fortov, hvilket heldigvis ikke sker så ofte.

  Bemærk, at selv om MCere ikke skal betale for parkering, så skal evt. tidsbegrænsninger overholdes.Færdselstavler
Herefter gælder lokale færdselstavler, hvad enten disse er permanente eller midlertidige (f.eks. i forb. med vejarbejde).

Politi
Alle disse regler kan "overrules" af en politibetjent, f.eks. i forbindelse med uheld.Summa sumarum

Tro ikke, at bare fordi du ikke kan finde lokale p-regler på nettet, så findes der ikke nogen for det område du bor i, eller skal til. Reglerne findes formentlig, og som med alle andre love er det ingen undskyldning at man ikke kender dem. Derfor bør du sætte dig grundigt ind i lokale bestemmelser, før du kører hjemmefra.
Hvis du imidlertid ER kommet til et område du ikke kender de lokale p-bestemmelser i, kan du prøve at henvende dig hos kommunen, men de har typisk kun åbent i dagstimer på hverdage. Uden for dette tidsrum kan du evt. henvende dig på den lokale polististation, og der bede om at se de lokale p-regler. Men om de er tilgængelige, tvivler jeg på. Du skal heller ikke forvente at de lokale betjente kan svare dig, det har der været kedelige beretninger om, at de - meget forståeligt - ikke kan. Det er jo ikke de menige betjente der har lavet reglerne. Og hvilket svar skal de give dig? Reglerne eller praksis?

Hvad vi kan ønske os af fremtiden? Regelforenkling! Samme regler i hele landet! Ingen lokale "særheder", medmindre dette er skiltet.

FAQ hjælp

Vi har brug for din hjælp til at forbedre denne FAQ. Det er heldigvis ganske enkelt. Du vælger et emne du synes her mangler, og meddeler os, hvad emnet skal omhandle, hvorefter du får adgang til at skrive et sådant emne.

Du kan kontakte os via kontakt formularen kontakt.

Login Form

RSS feeds

Forside

Anmeldelser

Forum

 

Enkeltside feeds kan tilgås via "RSS Feed" knappen øverst på siderne (er ved siden af bla. Facebook og Twitter knapperne)

Copyright information

Alt må frit refereres med angivelse af kilde.

Dybe links er en del af Internettets kultur, og derfor tilladt på DMCN. Mange andre sites tillader ikke dybe links, men vi gør.

Vi er ikke ansvarlige for brugerindsendte data såsom anmeldelser og forum indlæg.

Alle rettigheder reserveret.

Kontakt information

Som du også kan læse på siden "Om DMCN", styres DMCN af frivillige, benævnt redaktører. Hver redaktør har et eller flere ansvarsområder. Ønsker du at kontakte en af personerne bag DMCN, skal du derfor først vælge en af redaktørerne, og derefter kontakte ham.

Kontakt foregår udelukkende via kontakt formularen, som du finder i menuen her:
Om DMCN -> Kontakt en redaktør