FAQ: Parkeringspladser til MC i Danmark

5.april 2004
Gladsaxe Politikreds

I brev til Gladsaxe Politi hvor jeg spørger om hvike områder som politet har givet samtykke til efter Færdselslovens §92 foreslår jeg at bestemmelser om parkering offentliggøres:


[CITAT] Jeg skal opfordre Gladsaxe Politi til i samarbejde med Vejmyndigheden at offentligøre disse oplysninger som f.eks Frederiksberg og Københavns Kommune gør det. Såfremt det allerede er sket, skal jeg naturligvis beklage min manglende opmærksomhed.[CITAT SLUT]

Vicepolitikommissær Jan Korsgaard svarer i brev af 5.april 2004 følgende:

[CITAT: Det kan oplyses, at politiet ikke har aktuelle planer om at offentliggøre forhold vedr. parkering. [CITAT SLUT]

Svaret taler for sig selv.

•••

31. marts 2003
Københavns Kommunes fortolkning pr. 18. november 2003
Brev fra Borgmester Søren Pind / J.nr. 21202.0005/03

[CITAT] De spøger, hvorledes De kan parkere Deres motorcykel, når De opholder
Dem i Julius Thomsens Gade 5 og Radiohuset (begge beliggende i Frederiksberg Kommune). Parkering Kobenhavn kan i fortsættelse af tidligere korrespondance om s a m e emne oplyse, at motorcykler i overensstemmelse med Færdselsloven må parkeres på vejbanen langs fortovs-eller cykelstikant.
Dog må motorcykler ikke parkeres i parkenngsbåse forbeholdt biler.
Færdselsloven gælder også i Julius Thomsens Gade.

Som oplyst i mit brev til Dem af 19.september 2003 kan motorcykler i
Københavns Kommune endvidere parkeres på fortovet, såfremt parkeringen
ikke er til fare og ulempe for den øvrige færdsel. Det er vigtigt at
understrege, at denne regel kun gælder i Kabenhavns Kommune, da det
vestlige fortov i Julius Thomsens Gade hører under Frederiksberg Kommune.
Vil De vide mere om motorcykelparkering i Frederiksberg Kommune,
bm De henvende Dem der. I Københavns Kommune er der ingen
tidsresiriktioner for motorcykelparkering, med mindre andet er angivet
ved skiltning.[CITAT SLUT].

Jeg har i spurgt Frederiksberg kommune der har afvist at besvare spørgsmålet med henvisning til at Julius Thomsens Gade er Københavns Kommune. På kort over Parkeringsområder på Frederiksberg er Julius Thomsens Gade indeholdt i Parkeringszonen for Frederiksberg.

Frederiskberg Kommune mener selv at de er et forebillede for hvordan tingene skal være i forbindelse med den kommende komunalreform - og København kan jo også klare sig selv!

31. marts 2004
Parkering København har meddelt mig at mine forslag til deres site vil komme med snarest muligt.

Det drejer sig om:
- At de stillede spørgsmål om MC-parkering kommer med under »Spørgsmål og svar«
- At listen med de 122 MC-pladser som Hanne Tidemann har - oplyses på siten
- At skiltningen for MC-parkering oplyser under emnet skilte

•••
Parkering København reklamere i denne tid med at man på deres nye hjemmeside kan »finde alt om parkering i København«. Flere gange i det sidste år har Parkering København og Søren Pind oplyst at der er kommet mange spørgsmål om Motorcykelparkering. Alligevel så leder man forgæves efter spørgsmål om Motorcykler i »Ofte Stillede Spørgsmål«, heller ikke skiltet for MC-parkering har fundet vej til oversigten over Parkeringsskilte.
Chefen for Parkering København Hanne Tidemann har en liste med adresser på de 122 MC-pladser som kommunen har til en bestand på over 5500 MC-er. Den er desværre ikke lagt på siden, mens anvisningstavler til Bilpladser findes i hele kommunen. Lighed og ordentlig sagsbehandling oplyses at være Parkerins København Målsætning!

Jeg vil foreslå at de som gerne vil have en bedre website om parkering i København selv sender deres forslag via hjemmesiden http://www.parkering.dk.

Her er den liste som Hanne Tidemand har sendt mig 2.september 2003. Bemærk at antallet af MC-er som Parkering København har oplyst - er mere end optimistisk.

Offentlige MC-pladser i København
Amerikavej 2 / 6 pladser
Axeltorv 12 / 6 pladser
Borgergade - Landemærket / 15 pladser
Dyrkøb 7 / 8 pladser
Frederikssundsvej 306 / ? pladser
Gammel Kongevej – Stenosvej / 1 plads
Haraldsgade 51 / 2 pladser
Hvidkildevej - Grøndalscenteret / ? pladser
Israels Plads - Rømersgade 15 / 3 pladser
Jarmers Plads 5-7 / 6 pladser
Krabbesholmsvej - Købmanden / ? pladser
Lille Strandstræde 22 / 2 pladser
Nørre Voldgade 6 / 6 pladser
Nørre Voldgade 20 / 6 pladser
Nørre Voldgade 22 / 6 pladser
Nørre Voldgade 50 / 6 pladser
Nørre Voldgade 52 / 6 pladser
Peder Skramsgade / 2 pladser
Sankt Annæ Plads 24 / 2
Schleppegrellsgade 9 / 3 pladser
Stoltenbergade 11 / 4 pladser
Sundevedsgade 5-7 / 2 pladser
Turesensgade 26 / 3 pladser
Ved Glyptoteket 6 / 5 pladser
Vesterbrogade 4a / 3 pladser
Vesterbrogade 2d / 5 pladser
Vesterbrogade 8 / 6 pladser
Tøndergade 15 / 4 pladser