FAQ: Pakning, fjernelse, kopiering og montering

Fjerne gammel pakning

Dækslet er kommet af, men pakningen bliver hængende! Naturligvis skal den gamle pakning af, før at en ny pakning kan slutte tæt.

Det er sit vanskeligt, at fjerne pakninger, da hverken kemikalier og grovt værktøj kan/må benyttes.

Derfor kan det anbefales at fjerne den i fire faser:


Fase I:
Brug negle/fingre til at fjerne de grove flader af pakningsmateriale.

Da pakninger ofte er lavet af noget hårdt pap-agtig materiale, kan man forsøge, at fjerne de grove flader/lag af pakningsmateriale med fingre/negle som eneste værktøj.

Fase II:
Opblød pakningsresterne i noget husholdningssprit og lad det stå nogle timer. Pakninger er gerne lavet på spritbasis og opløses derfor af sprit.

Fase III:
Spritten er ikke noget mirakelmiddel, da opløsningen blot efterlader en klæbrig masse, der nu skal skrabes af i lag. Derfor er det vigtigt, at man først får fjernet dét, der kan fjernes i fase I.
Selve afskrabningen kræver tålmodighed, da der benyttes en hobbykniv til at "løfte/rulle" lagene af, uden at ridse selve motordelene.

Afskrabningen foregår med en hobbykniv. Den må ikke skære, da dette vil afsætte mærker i metallet: Den skal "skrabe baglæns", hvilket gøres ved, at lade kniven være skråstillet og trække den over overfladen.

Man kan lytte sig til, om man skraber i opblødt pakning eller i metallet, men tør pakning er svær, at "rulle af" på kniven. Hér må fase II gentages.

Fase IV:
Slutteligt opbløder man en klud med sprit, som man gnupper over overfladen, derved fjernes de synlige rester af pakning, der er for lille til kniven.

Kopiering af pakning

Dette punkt er medtaget, hvis man senerehen vil skifte den samme pakning, men ikke har lyst til, at skulle betale overpris for det samme stykke pap.
Pakningsmaterialet kan købes i "løsark", som kan klippes efter forgodt-befindende.
Man kan bruge den originale (nye) pakning som tegneskabelon eller lægge den originale på et plant bord, løsarket lægges ovenpå og formen slåes frem, således at der opstår et aftryk af originalpakningens kanter på løsarket.
Udklipningen klares bedst med en god saks, der materialet gerne er for drøjt for en skarp hobbykniv. Huller, der er så små (f.eks. til skruer), at saksen ikke kan komme til, kan standses ud med en hultang (beregnet til livremme).

Montering af ny pakning

Med rengjorte overflader og ny pakning, kan den nye pakning monteres.
Det er ligeud af landevejen: På med pakningen!
Brug IKKE flydende pakning, da det ikke vil tjene noget formål, at anvende det. Smør hellere lidt motorolie på pakningen og fladerne, så den bliver mere smidig og krydsspænd modstykket til pakningen, således at trykket fordeles ligeligt, hvormed det undgåes at pakningen bider igennem.