FAQ: Dæktyper

På en motorcykel må der køres med samme dæktype på for- og baghjul, eller med forskellige typer for- og bagdæk.

Forklaringen
Lovgivningen om dæktyper findes i "Detailforskrifter for køretøjer". Heraf fremgår følgende:

8.02.002
(5) Der skal på samme aksel anvendes dæk af samme dimension og type, bortset fra dæk til midlertidig brug.

Dette gælder således for ALLE motorkøretøjer. Men for personbiler bliver der senere specificeret følgende:

8.02.021 "PERSONBIL M1"
(2) Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

Da der kun bliver specificeret særlige regler for personbiler, men ikke for motorcykler, må motorcykler således have monteret diagonaldæk på baghjul, og radialdæk på forhjul, eller omvendt.


Dæktyper
I ovenstående bruges udtrykket "dæk af samme type". Af 8.02.002 (som gælder alle motorkøretøjer) fremgår følgende:

(6) Dæk opdeles i typer, afhængig af opbygning og anvendelseskategori
a) opbygning:
- radialdæk
- diagonaldæk
b) anvendelseskategori:
- almindeligt dæk (uden »M + S«-mærkning)
- terræn- og vinterdæk (med »M + S«-mærkning)
- dæk til midlertidig brug (nød-reservehjul)

Både a) og b) skal passe sammen, før der er tale om samme dæktype. Hvis man således har to dæk, begge diagonaldæk, men kun det ene har M+S mærkning, er der således tale om to forskellige typer.

M + S = Mud & Snow


En anbefaling fra dækfrabrikanterne
Dækfabrikanterne anbefaler at man ikke blander dæktyper på en MC. Men det er således kun en anbefaling, ikke et lovkrav.