350 Style – 1995; ’ikke så stabil’

Generelt: 

P.g.a den helt ualmindeligt positive anmeldelse der kan læses på DMCN's site om jawa 350 style skrevet af hr. Allan Cristen Epdrup Rasmussen, synes jeg nok at mine erfaringer bør høre med ved en eventuel potentiel købers vurdering af denne motorcykel, og jeg vil derfor for saglighedens skyld bede om at mine erfaringer bliver taget med i vurderingen.  

Jeg vil ikke anfægte at der umiddelbart er tale om et billigt transportmiddel. Det var også det jeg selv "faldt" for da jeg den 1. marts 1995 købte en fabriksny Jawa 350 Style hos Kim i Køge MC-Center. Men så er alt også sagt. 

Jeg nåede inden jeg afhændede motorcyklen i den blå avis året efter, at tilbagelægge ca. 4500 meget problemfyldte kilometer på "ryggen" af dette rygende lavteknologiske østeuropæiske skrammel af en motorcykel.

Allerede i den første uge jeg havde den, satte motoren ud fordi der dannede sig is i kaburatoren. Dette skete vel og mærke ved kørsel i - omend fugtigt - så dog 2 - 4 C. varme og betød at jeg, for hver 5 - 10 kilometer, måtte afbryde tændingen fordi gashåndtaget satte sig fast hvorefter jeg måtte køre ind til siden og først når cylinderens varme havde forplantet sig bagud til karburatoren og havde løst problemet - hvilket tog ca. 10 - 15 min. pr. gang - kunne jeg med forsigtighed køre videre. 

Det siger sig selv at der simpelt hen er tale om en helt enorm sikkerhedsmæssig risiko, hvis man ikke kan lukke i for gashåndtaget.  

Da motorcyklen var 16 uger gammel, røg tændspolen ??? og selv om Køge MC ordnede denne reparation på garantien, blev jeg mere og mere usikker på hvad det var for et køretøj jeg havde købt. Især også fordi jeg hos mekanikeren (Flemming) på værkstedet i Køge var blevet bedt om at køre med 3% olieblanding i benzinen for at være sikker på at den ikke brændte sammen (ifølge instruktionsbogen 2%)???, På samme værksted i Køge stod der ikke mindre end 2 jawa motorcyler med sammenbrændte motorer???  

Jeg havde og har fortsat generelt stor tillid til værkstedet, og jeg vil heller ikke sætte en finger på den behandlig jeg har fået, men for at undgå motorhaveri, skal resultatet heraf åbenbart være en blå røgsky der hænger i luften flere minutter efter passage. At så også blinklys, batteri og nummerpladelys måtte repareres over denne sommer samtidig med at den på enkelte ture dannede "stift" som min gamle knallert havde gjort det i 70'erne, komplementerer bare de erfaringer jeg har gjort mig med denne Jawa 350.  

Og efter al den ulejlighed jeg havde i kølvandet med mine jævnlige transporter med Dansk Autohjælp (som jeg absolut vil rose for deres glimrende service) og den evindelige irritationen over (igen) at være kommet for sent på arbejde, besluttede jeg derfor allerede i sensommeren samme år, at denne "borede 2 cylindrede knallert" skulle sælges inden det var for sent.  

Og det blev den året efter, med et for mig samlet tab på 8.600 kr.. Ikke alverden - nej - men husk lige på at dette beløb udgør næsten 40% af anskaffelsesprisen. 

Positive ting ???? Det var pokkers svært for mig at blive ved med at fastholde fokus på den billige anskaffelsespris, når du på din daglige transport mellem hjem og arbejde ikke engang kan træffe aftaler der med rimelig sikkerhed vil kunne holdes, samtidig med at du skal sidde over skrævs på et rygende lavteknologisk køretøj der vibrere sådan i r.... at omdrejningsniveauet sjælent kom over 3000 o/min d.v.s. ca. 70 km/t. 

Ved den hastighed vil jeg så godt medgive at køregenskaber, bremser o.s.v. er udemærkede, men det er de jo også for alt muligt andet kørende materiel der kan præstere den hastighed. 

 Jeg har i min motorcykel "karriere" haft 4 motorcykler, og ved en direkte sammenligning med en MZ 150 jeg kørte på i begyndelsen af 80'erne i 8 problemfri år, vil jeg tillade mig at mene (subjektivt) at den var mindst 6 - 8 gange så god, pålidelig, komfortabel, sikker og ikke mindst økonomisk.  

Jeg har selv senere købt en SUZUKI GS500E som også høre til i den prisbillige afdelig af motorcykler til daglig transport, men det er - selv om det også er en halvgammel konstruktion efterhånden - et helt helt andet køretøj.